Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mo Manager is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

E-mail

Bij het beantwoorden van e-mails wordt dezelfde nauwkeurigheid betracht. De informatie die Mo Manager van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en dat behandelen we ook zo, volgens de wet van persoonsbescherming.

Gebruik informatie

Mo Manager kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Mo Manager worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Mo Manager heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Barkers.

Foutmeldingen website

Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden bij jurriaan@iksi.cc.